Robespierrovy myšlenky

1. listopadu 2012 v 21:12 | Julie Françoise |  Velká francouzská revoluce
Zdar a bratrství, milí přátelé! Ráda bych se s vámi podělila o několik inspirativních myšlenek. Jejich autorem je muž, kterého si hluboce vážím - Maximilien Robespierre. (Pokud jste na mém blogu nováčky a tato má na první pohled zvláštní záliba vám nejde na rozum, můžete si prohlédnout rubriku Velká francouzská revoluce, kde se dozvíte víc.)

A kdeže jsem tyto citáty vzala? Jedná se o překlad myšlenek z pravého a nefalšovaného revolučního kalendáře! Tedy, abyste mi rozuměli - nejde o kalendář dobový, ale zcela současný. Vydává ho A. M. R. I. D. - Association de Maximilien Robespierre pour l'idéal démocratique - Asociace Maximiliena Robespierra pro demokratický ideál. S členy tohoto spolku milovníků historie jsem se setkala letos v Paříži, když jsem se vydala ve výročí Robespierrovy popravy položit květiny na hrob jeho snoubenky Eleonory Duplayové - sám Maximilien totiž bohužel žádný hrob nemá, jeho tělo bylo thermidoriány hozeno do společné jámy - spolu s jeho druhy. Hřbitov, na kterém je zakopali, už dávno neexistuje, nicméně kosti z něj byly převezeny do Pařížských katakomb, kam jsem se vypravila rovněž - podrobněji o tom jindy. I když... co záleží na těle, na kostech? Nejsou důležité právě myšlenky?

O některé z těchto myšlenek - lépe řečeno o ty, které předseda spolku, pan Dominique Rondelot, vybral pro letošní kalendář - bych se s vámi teď ráda podělila. Chtěla bych vám jejich prostřednictvím ukázat, že ačkoli časy se samozřejmě změnily, mnohé z ideálů Velké francouzské revoluce, mnoho z toho, co jakobíni hlásali, může oslovit i dnešního člověka. Jejich myšlenky nejsou mrtvé.

A ostatně - kdybychom vzali vážně slavné revoluční trojsloví - Svoboda, rovnost, bratrství - a přisoudili všem jeho složkám stejnou hodnotu, nepochybuji, že by se nám všem žilo mnohem lépe. Jako soukromým osobám - i jako občanům této země.

Tento článek věnuji občance Marianne a jejím bráškům, Ivoně a Veronice - zkrátka za to, jací jste:-)

Maximilien Robespierre
citát na měsíc vendémiaire:

Partout où l'on rencontre un homme de bien, il faut lui tendre la main et le serrer sur son coeur.

Všude, kde potkáme dobrého člověka, je třeba vztáhnout k němu ruku a sevřít ho na svém srdci.


citát na měsíc brumaire:

Le peuple ne demande que tranquillité, justice, que le droit de vivre; les hommes puissants, les riches sont affamés de distinctions, de trésors, de voluptés.

Lid žádá pouze klid, spravedlnost, pouze právo žít; mocní mužové, boháči prahnou po poctách, po pokladech, po rozkoších.


citát na měsíc frimaire:

Comme l'essence de la République ou de la démocratie est l'égalité, il s'ensuit que l'amour de la patrie embrasse nécessairement l'amour de l'égalité.

Jelikož podstatou Republiky neboli demokracie je rovnost, plyne z toho, že láska k vlasti se nutně snoubí s láskou k rovnosti.


citát na měsíc nivôse:

La première loi sociale est celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister, toutes les autres lois sont subordonnées à celle-là.

Prvním zákonem společnosti je ten, který zaručuje všem její členům prostředky k životu, všechny ostatní jsou tomuto podřízeny.


citát na měsíc pluviôse:

L'homme qui exerce un grand pouvoir s'accoutume facilement à le regarder comme son domaine particulier, il est toujours tenté d'en abusé pour élever sa volonté au-dessus de la volonté générale.

Člověk, který vykonává velkou moc, si snadno zvykne nahlížet na ni jako na svou soukromou doménu; vždy je v pokušení jí zneužít, aby povýšil svou vůli nad vůli obecnou.


citát na měsíc ventôse:

Malheur à celui qui, confondant les erreurs inévitables du civisme (...) abandonne l'intrigant dangereux, pour poursuivre le citoyen paisible.

Běda tomu, kdo zaměňuje nevyhnutelné občanské chyby (...) nechá být nebezpečného intrikána, aby mohl pronásledovat pokojného občana.


citát na měsíc germinal:

Législateurs, vous n'avez rien fait pour la liberté si vos lois ne tentent pas à diminuer, par des moyens doux et efficaces, l'extrême inégalité des fortunes.

Zákonodárci, neudělali jste nic pro svobodu, pokud se vaše zákony nesnaží mírnými a účinnými prostředky zmenšit extrémní nerovnost majetků.


citát na měsíc floréal:

Le peuple ne demande que le nécessaire, (..) les riches prétendent à tout, ils veulent tout envahir et tout dominer.

Lid žádá pouze to nezbytné, (..) boháči žádají vše, chtějí vše uchvátit a všemu panovat.


citát na měsíc prairial:

Je ne suis pas le défenseur du peuple, je n'ai jamais prétendu à ce titre fastueux; je suis du peuple, je ne suis que cela, je ne veux être que cela; je méprise quiconque a la prétention d'être quelque chose de plus.

Nejsem obhájcem lidu, nikdy jsem si nečinil nárok na tento okázalý titul; jsem z lidu, jsem pouze to, chci být pouze to; pohrdám kýmkoli, kdo má tu drzost být něčím víc.


citát na měsíc messidor:

L'amour de la justice, de l'humanité et de la liberté est une passion comme une autre, quand elle est dominante,on lui sacrifie tout.

Láska ke spravedlnosti, k lidskosti a ke svobodě je vášeň jako každá jiná; jakmile převládne, obětujeme jí vše.


citát na měsíc thermidor:

Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.

Znásilňuje-li vláda práva lidu, je povstání pro lid tou nejposvátnější a nejnezbytnější z povinností.


citát na měsíc fructidor:

Tout a changé dans l'ordre physique, tout doit changer dans l'ordre moral et politique.

Vše se změnilo v řádu fyzickém, vše se musí změnit v řádu morálním a politickém.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Měl by podle Vás mít Maximilien Robespierre své muzeum?

Ano!
Ne!

Komentáře

1 pax pax | 2. listopadu 2012 v 2:46 | Reagovat

Oui, ses mots sont vivants...

2 Ivona Fišerová Ivona Fišerová | 2. listopadu 2012 v 12:19 | Reagovat

Teda Julčo, moc děkuji za překlad těchto výroků z kalendáře:-) Já se nejvíc ztotožňuji s tímto výrokem: L'homme qui exerce un grand pouvoir s'accoutume facilement à le regarder comme son domaine particulier, il est toujours tenté d'en abusé pour élever sa volonté au-dessus de la volonté générale.

Člověk, který vykonává velkou moc, si snadno zvykne nahlížet na ni jako na svou soukromou doménu; vždy je v pokušení jí zneužít, aby povýšil svou vůli nad vůli obecnou.

Jako političce je mi tohle opravdu velice blízké a bohužel v našem politickém prostředí je tenhle výrok zcela na místě.....a to myslím napříč politickým spektrem.

3 Le fille Ash Le fille Ash | E-mail | Web | 25. listopadu 2012 v 22:14 | Reagovat

Tedy.. myslím, že tady není třeba dlouhého komentáře. Jen to horečnatě přikyvuji a jen poznamenám: "Krásné a plné pravdy.."

4 Julie Françoise Julie Françoise | 2. prosince 2012 v 19:24 | Reagovat

[1]:[2]:[3]: Díky moc vám všem, vašeho postoje si vážím!

5 Sherin Sherin | Web | 5. prosince 2012 v 10:48 | Reagovat

Ten kalendář je pro tebe opravdu jako stvořený. Co lepšího by tě mohlo celý rok provázet než každý měsíc s Maxovým citátem? ;)

6 Julie Françoise Julie Françoise | 8. prosince 2012 v 19:35 | Reagovat

[5]: A navíc jsou tam na každý měsíc dva jeho portréty:-) Máš pravdu, je to ještě lepší než výborné:-)

7 Sherin Sherin | Web | 9. prosince 2012 v 11:26 | Reagovat

[6]: Ještě dva portréty každý měsíc? Tak to se máš ještě víc na co těšit celý příští rok!

8 ondra ondra | 20. února 2016 v 21:24 | Reagovat

ale kdyby se Robespierrovy kosti našli to by bylo bomba,myslíte že by to šlo nějak.

9 Julie Françoise Julie Françoise | Web | 21. února 2016 v 0:30 | Reagovat

[8]: To by byla, ale nevidím to moc nadějně, hřbitov, kam ho pohřbili, byl zrušen brzy po Revoluci - a když tam zkoušeli někdy tuším kolem roku 1830 nějací robespierristé kopat, nenašli nic... Kosti ze zmíněného hřbitova skončily v pařížských katakombách, ale zjistit, které z nich jsou zrovna Maxovy... jestli tam vůbec jsou... asi máme smůlu :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.