ALBERT MATHIEZ : DANTON historie a legenda - část třetí

22. března 2010 v 16:49 | Julie |  Velká francouzská revoluce
Neboli - jaké jsou důkazy, které potvrzují, že Danton byl placeným agentem královského dvora. Předstupuje svědek číslo jedna - hrabě Mirabeau.
.

ALBERT MATHIEZ : DANTON historie a legenda - část třetí

.
Vyložím nejprve ty důkazy, které se týkají prodejnosti, následně prozkoumám, zda Danton skutečně dostával peníze ode dvora, od Lamethů a od ostatních korupčníků, jestli jeho politika skutečně sloužila věci kontrarevoluce, věci nepřítele, věci emigrantů.
.
Nejprve prodejnost. První z posmrtných a nečekaných žalobců Dantona, který se nám nabízí, je Mirabeau, a to je žalobce hrozný, protože byl u zdroje korupce, protože promlouvá v soukromém dopise jednomu ze svých přátel bez postranních myšlenek a protože hovoří o věcech, které výborně zná. Bývalý velvyslanec u sardinského dvora, pan de Bacourt, vydal roku 1851 téměř každodenní korespondenci, kterou vedl Mirabeau se svým přítelem hrabětem de La Marck, který býval jeho uvaděčem a prostředníkem u dvora. Zasloužilý učenec, pan Jules Flammermont, nalezl ve vídeňských archivech originály těchto textů, které pan de Bacourt vydal. Pan Flammermont ukázal, že pan de Bacourt si dovolil několik vynechávek, diktovaných jeho láskou k monarchii, ale ani pan Flammermont ani nikdo jiný nepochyboval, že vydané dokumenty byly zcela autentické; nikdo neobvinil pana de Bacourt, že k textům něco sám přidal. Abyste porozuměli závažnosti svědectví, se kterým vás seznámím, je třeba, abyste si vzpomněli, že Mirabeau se poprvé zaprodal dvoru prostřednictvím Monsieura, hraběte z Provence, budoucího Ludvíka XVIII., u příležitosti aféry Favras; zaprodal se na čtyři měsíce, po vypršení této lhůty se v dubnu 1790 zaprodal podruhé na celou dobu trvání Ústavodárného shromáždění.
.
Podle první smlouvy, jejíž originál je v rukou vévody de Blacas, ale jejíž přesná kopie byla zveřejněna na protějšku titulního listu třetího dílu kompilace pana Gustava Borda, nazvané Okolo chrámů, obdržel Mirabeau příslib velvyslanectví, plat 50 000 livrů za to, aby "pomáhal králi svými znalostmi, svými silami a svou výmluvností v tom, co Monsieur bude považovat za užitečné pro dobro státu a zájem krále, dvě věci, na které dobrý občan hledí nesporně jako na neoddělitelné a v případě, že pan de Mirabeau nebude přesvědčen o správnosti důvodů, které mu mohou být dány, nebude o tomto tématu hovořit."
.
Podle druhé smlouvy, vyjednané hrabětem de La Marck a hrabětem de Mercy-Argenteau, rakouským velvyslancem, obdržel Mirabeau 208 000 livrů na zaplacení svých dluhů, plus 6 000 livrů měsíčně, plus čtyři poukázky, každou na 250 000 livrů, šplhající se dohromady až k milionu, splatné po rozpuštění Shromáždění; nuže, na konci prosince 1790 vyložil Mirabeau dvoru ve 47. a 48. ze svých poznámek naléhavou nutnost zřídit tajné oddělení policie a propagandy, aby se zjistilo vše, co se děje v klubech, získat jejich vůdce, ovlivňovat jejich usnesení, rozšířit mezi veřejností vhodné spisy prostřednictvím placených pisálků. Doporučoval na řízení tohoto oddělení bývalého civilního náměstka v Châteletu, Antoina-Omera Talona, člena Ústavodárného shromáždění, který měl známosti u Jakobínů. La Marck podpořil Mirabeaua a policejní oddělení začalo fungovat v lednu 1791, pod nejvyšším velením Omera Talona, který měl k disposici několik milionů, tudíž v březnu 1791 Mirabeau, který dostal tyto lidi do služeb dvora, dal k jejich dispozici důležité částky, jedním z jejich distributorů byl ministr zahraničí, pan de Montmorin. Mirabeau nebyl spokojen s jeho chováním; napsal svému příteli La Marckovi tento soukromý dopis, který vám přečtu v celém jeho rozsahu:
.
Musím se s vámi dnes dopoledne setkat, drahý hrabě. Postup Talona, Sémonvilla a ostatních je nemyslitelný. Montmorin mě o tom informoval a já se od něj včera dozvěděl podivné věci, ne jen ve vztahu k řízení papírů (to znamená novin), které násobí horlivost pro Lafayetta a proti mně, ale i ve vztahu k důvěrným sdělením a k různým návrhům toho nejzvláštnějšího druhu. A například, Beaumetz, Chapelier a s'André spolu tajně večeřeli, obdrželi důvěrné informace od Dantona, atd., atd. A včera večer za mé nepřítomnosti učinili návrh na demolici Vincennes, aby si získali popularitu. Odmítají mluvit o zákonu o emigrantech, ze strachu, že ztratí popularitu. Žádají na panu Montmorinovi prohlášení od krále, které by oznámilo Revoluci zahraničním mocnostem, aby popularitu získali, atd., atd. Danton včera obdržel 30 000 livrů a já mám důkaz, že to byl Danton, kdo vytvořil minulé číslo novin Camilla Desmoulinse.
.
Konečně, je to dřevo! Večeřme dnes společně - budou tam? Promluví si s vámi stranou? - Nu, je třeba, abychom se setkali.
.
Vracím vám vaši plnou moc - 1. protože je na jméno Pellenca, což je věc, která mi nedělá starosti, 2. protože Pellenc je nemocný, jak říká a protože takto nepřijde k panu Samsonovi. Nuže, můj člověk. Je možné, že budu riskovat těch 6 000 livrů. Ale přinejmenším budou více nevinně utraceny než těch 30 000 livrů Dantona. V podstatě je v tomto nízkém světě velký podvod nebýt darebák.
.
Tento dopis Mirabeaua, napsaný přímo v té chvíli, v opuštění přáteli, vyjadřuje zklamání muže podvedeného těmi, kdo ho platí, to je nevyvratitelný důkaz, že v té době, v březnu 1791, když Ludvík XVI. plánoval svůj útěk do Varennes, byl už Danton placen Občanskou listinou, že byl jedním z nejproslulejších agentů, které Mirabeau a Talon angažovali do svého úřadu royalistické propagandy a tajné policie. Tak pádný důkaz, který nebyl napsán k přelíčení, musí uzavřít veškerou debatu; to říkal už Luis Blanc, ale protože ti, kdo obhajují Dantona za každou cenu, se stále neprohlašují za přesvědčené, protože koktali to nejvíce politováníhodné chytračení, aby zamítli tento text, ať mi tedy dovolí vám předložit další dokumenty, které se neomezují na jeho potvrzení, ale přidávají vážnosti Mirabeauovu svědectví, dokumenty, které obhájci neznali.
.
hrabě Mirabeau
.
Mirabeau
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.