ALBERT MATHIEZ : DANTON historie a legenda - část druhá

22. března 2010 v 16:43 | Julie |  Velká francouzská revoluce
V této části se dozvíte, z čeho byli vlastně Danton a jeho spolupracovníci obviněni, jaké proti nim byly předloženy důkazy a jak to ve skutečnosti bylo s jejich kampaní za "shovívavost".

.

ALBERT MATHIEZ : DANTON historie a legenda - část druhá

.
Nyní je ta chvíle, abychom prošetřili hlavní obvinění, pod kterými se Danton a jeho následovníci zhroutili: prodejnost, korupce, úmluva se všemi nepřáteli Revoluce, vnitřními i vnějšími, aby zničili Republiku, uzavřeli mír a vyvolali restauraci. Zde tedy vidíte, co vyčítali Dantonovi a jeho přívržencům, vyčítali jim to dávno před jejich procesem, od léta 1793 veřejně, v novinách a na tribuně v jakobínském klubu od 26. srpna 1793. A zde máte ta obvinění, která převzal a přiostřil Saint-Just, která Robespierre potvrdil a která potrestal Konvent a Revoluční tribunál nejprve v germinalu roku II, poté ve vendémiairu roku roku IV (1).
.
Prodejnost a korupce, tyto dvě stížnosti byly hojně dokazovány mnoha Dantonovým komplicům. Chabot, Basire, Delaunay d'Angers, Fabre d'Eglantine, Chabotův švagr, rakouský bankéř, který si dával říkat Frey a který se ve skutečnosti jmenoval Dobruska, dodavatel abbé d'Espagnac, abbé s tlumokem a šňůrou, ti, kdo byli souzeni spolu s Dantonem, byli všichni skutečně vinní. Chabot nejenže vydíral Indickou společnost v likvidaci, spolu s Basirem, Delaunaym d'Angers a Fabrem d'Eglantine, také opatřil pas anglickému bankéři Boydovi, Pittovu agentovi, měl úzké vztahy s baronem de Batz, oženil se se sestrou rakouského špiona Freye, pro věno 200 000 livrů. Chabot byl neobhajitelný.
.
Fabre d'Eglantine mohl, jak chtěl cynicky zapírat, části složky ho usvědčují, že se spolu s Delaunayem podílel na zhotovení falešného dekretu o likvidaci Indické společnosti, a pokud zde jsou nějací skeptici, odkazuji je na svou knihu o Aféře indické společnosti, naleznou tam dvě věrné napodobeniny, které odstraní všechny pochybnosti a pokud mají svědomí, budou stejného názoru jako já.
.
Krom toho, očekávám stále, že se o mých knihách bude diskutovat, zatím proti mně nikdo nevznesl sebemenší námitky. Co se týče Dantona, bylo dokázáno pouze, i ve chvíli kdy býval přítelem, ochráncem všech darebáků, že tito s ním počítali a nemýlili se, protože je houževnatě hájil, a to vícekrát, na tribuně v Konventu a skončil s tím, že se obrátil na Billaud-Varenna, v den zatčení Fabra d'Eglantine, se slavnou větou: "Nešťastný je ten, kdo se posadil vedle Fabra a který se jím dá ještě napálit!"
.
Basire vyslovil pochybnosti o Dantonovi ve své první výpovědi učiněné ve Výboru 26. brumairu, ve svých autentických pamětech, psaných jeho vlastní rukou, oznámil, že Julien z Toulouse, jeden z jeho spoluobviněných, mu řekl, že Delaunay, komplic Chabota, ho informoval o plánu na získání značného majetku sestaveném spolu s Dantonem a na jeho realizaci, že Danton a Delaunay připravují proti Finančním společnostem zdrcující výkaz, že Danton učinil návrh na stažení z oběhu asignátů, které byly pro společnost vynikající. Basire bezpochyby tyto pasáže vyškrtl, když svou výpověď přepisoval na čisto, a před Revolučním tribunálem se o nich už nejednalo, ale Danton, který byl v Arcis-sur-Aube staraje se o své zdraví, se hned, jak byl upozorněn svým přítelem Courtoisem, že Chabot a Basire právě udávají aféru Indické společnosti, přihnal do Paříže; přijel do Paříže, aby se obhájil a aby se obhájil, zahájil kampaň za "shovívavost",
.
velmi tuto shovívavost potřeboval sám pro sebe a nic není přesnější než slova Saint-Justa: "chtějí zničit popraviště," říkával, když mluvil o Shovívavých, "protože se bojí, že tam vystoupí sami."
.
Před Revolučním tribunálem neprozkoumali důkladně osobní zodpovědnost Dantona na skandálu Indické společnosti, nebo nám přinejmenším nedovoluje se o tom něco dozvědět velmi stručná zpráva ze zasedání, která figuruje v listech Revolučního tribunálu. Tyto listy nebyly oficiální noviny, ve svých studiích o procesu hébertistů (2) jsem ukázal, že jejich redaktor byl bezpochyby získán dantonisty; což dokazuje ještě lépe věstník, který přejímá téměř v celé šíři dlouhou obhajobu Fabra d'Eglantine a který shrnuje na několika krátkých řádcích hlavní výpověď Cambona, svědka obžaloby.
.
Debaty Revolučního tribunálu, tak deformované, nám nedovolují vytvořit si definitivní názor na přesnou osobní zodpovědnost Dantona v indické aféře; jsme nuceni použít archivní dokumenty, které figurovaly nebo nefigurovaly ve složce procesu. Mnoho věcí, které soudci a porotci Revolučního tribunálu vytušili na základě indicií, bylo od té doby objasněno, potvrzeno pozdějšími odhaleními, a to do té míry, že dnes můžeme vést Dantonův proces mnohem lépe než v germinalu roku II.
.
Jeho současníci Saint-Just, Robespierre, La Fayette, Billaud-Varenne atd. byli přesvědčeni, že Danton byl placen Občanskou listinou a Lamethy (3). My dnes máme důkazy, které jim chyběly.
.
Poznámky překladatelky:
.
(1) germinal a vendémiaire, měsíce revolučního kalednáře, přičemž germinal odpovídá období od půlky března do půlky dubny, vendémiaire pak od půlky září do půlky října. Roku II. znamená druhý rok po vyhlášení republiky 22. září 1792 - podle revolučního letopočtu.
(2) Hébertisté neboli Zběsilý, radikální frakce revolucionářů, prosazovali ateismus a program, který se blížil pozdějšímu komunismu. Poté, co veřejně vyzvali ke svržení vlády, byli popraveni (krátce před dantonisty).
(3) Bratři Lamethové, původně jakobíni, se později stali tajnými agenty královského dvora. Po převratu 10. srpna proto museli uprchnout z Francie. Více se o nich dozvíte v dalších částech přednášky.
.
Georges Danton
Danton
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.