ALBERT MATHIEZ : DANTON historie a legenda - část čtvrtá

23. března 2010 v 11:49 | Julie |  Velká francouzská revoluce
Aneb další důkazy, které potvrzují, že Danton byl placeným agentem královského dvora. Mathiez uvádí svědka číslo dvě, Omera Talona, ředitele tajné policie, o kterém se zmiňoval už v předchozí části..
***
.
Nyní zařídím, aby se před vás dostavil sám ředitel oddělení policie, Talon. Bývalý civilní náměstek v Châteletu byl muž mazaný, kterého příliš neobtěžovaly výčitky svědomí a který se celý svůj život soustředil na jedinou myšlenku - získat majetek. Když markýz de Favras v prosinci 1789 osnoval vraždu Baillyho a únos krále a když byl odhalen kvůli zradě svých agentů, Talon, vyšetřující úředník v této aféře, prokázal králi a Messieurovi, hraběti z Provence, nejznamenitější službu, když intervenoval ve prospěch obviněného, aby zabránil uvedení v pochybnost vysoce postavených osob, které podporovaly a subvencovaly jeho troufalý podnik. Talon utajil ospravedlňující prohlášení, které mu Favus dal předtím, než odešel na popravu, prohlášení ve kterém Favras oznamoval, že nedělal nic jiného, než vykonával příkazy Monsieura a královny. Vyzbrojen tímto kompromitujícím výtvorem, Talon byl v takové pozici, že mohl vydírat královskou rodinu a když ho Mirabeau a La Marck navrhli dvoru na důvěrný post velitele královské protipolicie, nezapomněli jeden druhému připomenout existenci kompromitující písemnosti, kterou Talon zadržel, a dodat, že je to muž, se kterým je třeba zacházet opatrně.
.
Přirozeně, La Marck, stejně jako sám Mirabeau, si nedělal nejmenší iluze o nezištnosti Talona a jeho agentů, 26. ledna 1791 napsal: "Není třeba si tajit, že lidé, které zaměstnáváme na tomto díle, jsou poháněni nadějí nacpat se zlatem.
.
Talon si udržel své lukrativní zaměstnání až do pádu trůnu a, v té chvíli ohrožen zatčením Pařížskou revoluční komunou, která již úředně zapečetila jeho bydliště, uprchl do Anglie a odnesl s sebou, zdá se, zůstatek z fondů, které mu byly svěřeny: dva miliony. Důkladně kompromitován objevem obsahu železné skříňky, postižen obviňujícím dekretem Konventu z 3. prosince 1792 a domovní prohlídkou 22. listopadu, Talon pobýval v zahraničí, dokud trvaly nepokoje, cestoval do Spojených států, projel Anglii, věnoval se šťastným spekulacím s jednou bankou, bankou Baring. Stal se tak bohatým, že mohl dát své dceři, hraběnce du Cayla, která se stala favoritkou Ludvíka XVIII., 300 000 franků věna. V době Konsulátu se domníval, že se může vrátit do Francie, ale Bonapartova policie byla dobře zorganizovaná; byl odveden do Templu a vyslýchán 28. září 1803 Pierrem Fardelem, radním pro bezpečnost prvního pařížského arrondissementu.
.
Otázky, které mu byly položeny, velmi početné, velmi přesné, byly pečlivě připravené předem Nejvyšším soudcem, to znamená ministrem spravedlnosti Regnierem osobně a Régnier předtím předložil svůj dotazník ke schválení samotnému Bonapartovi.
.
Nuže, zde je to, co se týká našeho tématu, v tomto dokumentu zcela neznámém obhájcům Dantona.
.
Na otázku: "Jakými zvláštními funkcemi jste byl pověřen dvorem?" Talon přiznal, že byl pověřen "bdít nad královou bezpečností, nad různou opozicí a vést uskupení, které bylo v opozici proti většině ve Shromáždění."
.
Na novou otázku k tématu dokumentů ze Železné skříňky, které ho obviňují, odpovídá "že přijal různá opatření pro osobní bezpečnost krále, který mu dal k disposici fondy, které nechal protéct mezi rukama pana Randona de la Tour, jednoho z pěti komisařů správy státní pokladny."
.
Upřesňuje, že opatření, kterými byl pověřen, zahrnovala: "1. mít obecný dohled nad policií, 2. spolehlivé lidi v Národní gardě a v klubech, v praporech, u kterých se měl postarat, aby přišly do zámku."
.
Ptají se ho: "V jaké době jste opustil Francii a kam jste se uchýlil?" Odpovídá, že opustil Francii 4. září 1792, hned po masakru z 2. září. "Danton, ministr spravedlnosti, mi dal pas do Le Havru, odkud jsem odplul do Anglie."
.
Otázka: "Kdo vám dal instrukce, abyste se snažil znovu shromáždit bývalé Kordeliéry, jak jste to udělal za časů dvora?" Odpověď: "Nikdy jsem neměl žádné styky s Kordeliéry, měl jsem styky s Dantonem za účelem nalezení těch, které by mohla zajímat osobní bezpečnost krále."
.
Ale to není vše. Talon se neomezí na to, že přizná pod přísahou, že získal Dantona do své hlídací skupiny a že mu vděčný Danton opatřil pas, který mu umožnil uniknout revoluční policii.
.
Otázka: "Kdo jsou ti angličtí ministři, se kterými jste měl politické a přátelské styky?" "Nikdy jsem neměl, abych řekl pravdu, politické a přátelské styky s anglickými ministry, byla to v té době otázka jednoho návrhu na vyjednávání týkající se krále, tehdy ve vězení. Danton souhlasil, že zachrání dekretem o deportaci celou královskou rodinu, poslal jsem na své vlastní náklady jednoho přítele, aby jednal o stejné věci s pruským králem v Koblentzi, byl pověřen dopisem pana vévody d'Harcourt, aby získal důvěru, kterou jsem já neměl právo očekávat, protože jsem nebyl pruskému králi známý. Obrátil se nejprve na arcivévodkyni Kristýnu, která, domnívám se, byla v Ruremonde. Seznámil ji s instrukcemi stejně jako Kolínského kurfiřta, který byl s ní. Pan Metternich mu odmítl vystavit pas, aby mohl pokračovat v cestě do Koblentze a živým hlasem ho ujistil, že napíše císaři a pruskému králi a dodal, že pan de Stadion, tehdy císařův velvyslanec v Londýně, mi dá odpověď. Znovu mě vyhledal v Londýně a já předal tyto detaily panu Pittovi. Poté, co mi nemohl dát žádnou odpověď, mi ukázal, že zahraniční mocnosti odmítly finanční oběti žádané Dantonem, který přesto stanovil jako podmínku, že mu částka nebude vyplacena, dokud by královská rodina nebyla v rukou komisařů, kteří byli pověřeni ji přijmout." Zeptají se ho ještě: "Kdo je ten přítel, který byl vyslán k pruskému králi a k císaři?" odpoví: "Jmenuje se Esprit Bonnet a bydlí v Paříži, ulice Caumartin."
.
Toto svědectví je nepopiratelně upřímné, Danton byl devět let mrtvý, Talon nemá žádný zájem na tom, aby pozměnil své vzpomínky, když vypráví, jak se Danton spolu s ním účastnil snah na záchranu Ludvíka XVI., nevěří, že by uškodil své pověsti, právě naopak, podle Talona, který zůstal royalistou, zasluhuje revolucionář, který zradil revoluci, odměnu. Kdyby měl soudce sebemenší pochybnosti stran jeho věrohodnosti, nic by pro něj nebylo snazší než vyslechnout Esprita Bonneta, prostředníka, který byl dosud naživu, ale toto Talonovo zdrcující svědectví není užitečné jen k tomu, aby potvrdilo svědectví první, to Mirabeauovo, můžeme ho konfrontovat s dalšími stejně zdrcujícími, se svědectvím Théodora Lametha z jeho pamětí a Pittova agenta Milese.
.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.