Generační problémy aneb Jak přežít s mladými ?

2. června 2009 v 17:25 | Julie |  en français
Mí drazí mladí čtenáři, než mě začnete kamenovat, uvědomte si laskavě, že tenhle text je myšlen coby vtip... dosti ironický!
Ale vy jste zajisté dost inteligentní na to, abyste to pochopili sami...


Est-ce que la nouvelle géneration est vraiment si terrible ? Pour moi, c'est très difficile à juger, parce que je ne connais pas d'autres jeunes générations. Je suis jeune aussi, mais je pense que mes opinion ressemble plutôt à celles des plus âgés. Mais il faut dire que je ne suis pas sage ! Je suis aussi folle, mais autrement que les autres jeunes.
Ça suffit. Il ne fut pas parler de moi, mais des jeunes. Comment les plus âgés voient la nouvelle géneration ? Voilà quelques opinions :

Les valuers et les avis de la nouvelle génération (d'après les plus âgés)

 • ­ Nos parentssont obligés de nous donner de l'argent. Nous sommes obligés d'en dépenser.
 • ­ A l'âge de 40-50 ans, nos parents sont déjà trop vieux et un peu séniles pour parler rationellement. Donc il ne faut jamais suivre leurs conseils.
 • ­ L'alcool peut beaucoup mieux apaiser notre soif que l'eau.
 • ­ Pendant la journée, il faut dormir. Il faut se reposer avant aller à la discothèque.
 • ­ Sécher les cours, c'est une manière de repos très utile.
 • ­ Les drogues et le chocolat, c'est presque la même chose. Mais les drogues sont meilleurs !
 • ­ Il faut fumer pour se calmer et supporter mieux nos parents.

Ça vous semble trop péssimistique ? Mais c'east seulement un point de vue. Voilà un autre :

Les valuers et les avis de la nouvelle génération (d'après les jeunes)

Eh... c'est un pue problématique. Je me trouve chez ma grand-mère et il n'y a aucun jeune. Donc je suis désolée, mais je ne peux pas les écrire.

Alors, il faut se poser une question : est-ce que les jeunes sont si terrible ? Et la réponse ? Oui, mais pas tous. Il y a aussi des gens, avec qui on peut vivre. Mais il faut savoir comment.
Moi, j'ai des amis qui sont très jeunes et en parlant avec eux, j'essaie de les comprendre. Ce n'est pas facile... mais j'ai déjà appris quelque chose. Voilà mes expériances :

La jeunes géneration : le mode d'empoi

(pour les parents, grand-parents, professeur et aussi les jeunes passéiste)
 • ­ Si les jeunes parlent leur « langage spécial », demander la traduction. N'essayez pas de feindre que vous comprenez. C'est vraiment très dangereux !
 • ­ N'essayez pas de les imiter. Vouv vous exposerez à la risée... d'eux et aussi de vous-même.
 • ­ S'ils veulent vous faire écouter leur musique favorite, dites que vous avez mal à la tête et partez vite. Si vous restez, vous risquez avoir mal à la tête vraiment.
 • ­ Ils écrivent les méls sans interpunction ? Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas analphabètes, ils sont seulement paresseux.
 • ­ Ils passent toutes la journée devant l'ordinateur ? Occupez-le pour vous-même. Ou - et c'est encore plus éficace - interrmpez le circuit !
 • ­ Ils lisent les magazines immoraux ? C'est très bien! Il est évident qu'ils savent encore lire !
 • ­ Ils sont trop bruyants avec leur musique moderne terrible ? Interrmpez le circuit, bouchez vos oreilles ou - et ça, c'est une idée vraiment formidable ! - vendez leur magnétophones et achetez quelque chose pour vous-même.
 • ­ Ils ne mangent que chez Mc Donald ? C'est magnifique - vous ne devez pas faire la cuisine !
 • ­ Ils passent toute la journée avec leur téléphone portable ? Achetez un brouilleur !
 • ­ Ils se teignent les cheveux en rouge, bleu, vert ou violet ? Très bien ! Vous pouvez les trouver facilement !
 • ­ Ils ne sont presqu jamais à la maison ? Formidable ! Vous pouvez vous reposer !

Il est possible qu'en suivant mes conseils, vous aurez des problèmes quand- même.
Mais soyez optimistes ! Il est presque certain que...

...la génération suivante sera encore pire !


a teď česky:

Je dnešní mladá generace skutečně tak příšerná? Pro mě je dosti obtížné to posoudit, protože jinou mladou generaci neznám. Jsem také mladá, ale myslím, že moje názory se podobojí spíše těm náležícím generaci starší. Je ovšem třeba zdůraznit, že nejsem rozumná! Jsem také bláznivá, ale jinak než ostatní mladí.
To by stačilo. Nechci přece mluvit o sobě, ale o mládeži. Jak vidí starší lidé současnou mladou generaci? Zde je několik názorů:

Hodnoty a postoje mladé generace (podle osob vyšších věkových kategorií)

 • ­ Naši rodiče jsou povinni nám dávat peníze. My jsme povinni je utrácet.
 • ­ Ve věku kolem 40 až 50 let jsou naši rodiče už příliš staří a poněkud senilní na to, aby dokázali mluvit rozumně. Proto je zcela vyloučeno řídit se jejich radami.
 • ­ Alkohol utiší žízeň mnohem lépe než voda.
 • ­ Během dne je potřeba spát. Je nutné si odpočinout před večerní diskotékou.
 • ­ Chození za školu je velice užitečná forma odpočinku.
 • ­ Drogy a čokoláda, to je skoro jedno a to samé. Ale drogy jsou lepší!
 • ­ Potřebujeme kouřit, abychom se uklidnili a mohli lépe snášet naše rodiče.

Zdá se vám to příliš pesimistické? Ale to je jen jeden úhel pohledu. Zde máte jiný:


Hodnoty a postoje mladé generace (podle mladé generace)

Ehm… to je trošičku problematické. Zrovna se nacházím u babičky a nikdo mladý tady není. Takže je mi líto, ale nemůžu o tom psát.

Takže je třeba si položit otázku: jsou mladí opravdu tak hrozní? A odpověď? Ano, ale ne všichni. Jsou mezi nimi i tací, s kterými se dá žít. Ale je třeba vědět jak.
Mám přátele, kteří jsou velice mladí. Když se s nimi bavím, zkouším je pochopit. Není to snadné… ale už jsem se něco naučila. Tady máte mé zkušenosti:

Mladá generace: návod k použití

(pro rodiče, prarodiče, profesory a taky mladé milovníky minulosti)
 • ­ Když mladí mluví svou "speciální řečí", žádejte překlad. Nesnažte se předstírat, že rozumíte. To je velice nebezpečné.
 • ­ Nezkoušejte je napodobovat. Budete pro smích…jim i sobě.
 • ­ Když vám chtějí dát poslechnout svoji oblíbenou hudbu, řekněte, že vás bolí hlava a rychle utečte. Pokud zůstanete, riskujete, že vás hlava rozbolí doopravdy.
 • ­ Píši maily bez interpunkce? Neznepokojujte se, nejsou analfabeti, jsou jenom líní.
 • ­ Tráví celý den u počítače? Zaberte si ho pro sebe. Nebo - a to je ještě účinnější - vypněte proud!
 • ­ Čtou nemravné časopisy? To je skvělé! Je evidentní že ještě umí číst!
 • ­ Jsou příliš hluční se svojí příšernou moderní hudbou? Vypněte proud, zacpěte si uši nebo - a to je opravdu výborný nápad - prodejte jejich přehrávač a kupte si něco pro sebe!
 • ­ Stravují se zásadně u McDonalda? Úžasné - nemusíte vařit!
 • ­ Tráví celý den se svým mobilem? Pořiďte si rušičku!
 • ­ Barví si vlasy na červeno, zeleno, modro nebo fialovo? Výborně! Snadno je najdete!
 • ­ Nejsou skoro vůbec doma? Skvělé! Můžete si odpočinout!

Je možné, že i když se budete držet mých rad, stejně budete mít potíže.
Ale buďte optimisté! Je téměř jisté, že…

...příští generace bude ještě horší !
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.